Vandaag is het 05 December 2016

Aanvang bezoek :

Welkom

Er zijn veel ondernemers in Nederland en het worden er steeds meer.

Deze ondernemers willen zich met hun vak bezighouden en niet met allerlei gedoe er om heen. Alleen het gedoe er om heen is wel belangrijk als je als ondernemer succesvol wilt zijn. Denk aan de administratie en de belastingen, jaarrekening en jaarverslag, juridische zaken, verzekeringen, organisatieadvies, reclamemateriaal, website, enz., enz.Voor u, als ondernemer, is dit vaak negatieve energie.

Dus wat doe je dan? Je haalt er deskundigen bij. Er zijn er veel nodig voor van alles en nog wat.

Grotere organisaties maken hiervoor veelal gebruik van een (eigen) bedrijfsbureau, die hen hierin ondersteunt en dit voor ze regelt.

En kleinere organisaties? Zij hebben zo'n bedrijfsbureau over het algemeen niet, terwijl juist zij het nodig hebben. Maar een bedrijfsbureau is voor een kleine(re) organisatie vaak niet haalbaar. 

MKBoB heeft hiervoor de oplossing: het "Bedrijfsbureau om de hoek" voor het MKB en andere organisaties, die een bedrijfsbureau (op afstand) nodig hebben. Dan kun je als ondernemer, of (kleine) stichting, dat doen waar je goed in bent en al het gedoe er om heen door of via MKBoB laten doen. MKBoB zet zo de negatieve energie om in positieve energie.

MKBoB; voor een tevreden klant.
Neem voor meer informatie even contact op.

  • Facebook

  • Gezochte woorden